EADTU

Riet heeft vanuit jarenlange ervaring al heel snel in de gaten waar de schoen wringt. Vaak heeft dat te maken met verschillende werkwijzen van personeelsleden die samen een match moeten vinden. Ze leert je begrijpen dat vanuit ieders persoonlijk perspectief werkwijze alsook verwachte resultaten anders ingevuld kunnen worden. Niet per definitie goed of fout, maar eerder een bewustwordingsproces die helpt bij het maken van goede afspraken. Dit biedt tevens mogelijkheden van matching van “’type” personen en taakstellingen. De gedachte daarbij is dat combinaties van verschillende personen tot een beter resultaat kunnen of zouden moeten leiden, waarbij elke persoon zijn eigen kwaliteiten inzet en beiden tevens van elkaar leren. Dit vergt uiteraard ook een basis van vertrouwen. Riet heeft ook daar de “tools” voor in huis. Aangezien deze processen niet echt een harde einddatum hebben, zal Riet zeker ook na voltooiing van het traject zeker nog eens navragen hoe het gaat. Zeer betrokken en resultaatgericht. (Directeur)