Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst

Samen onderzoeken waar het schuurt, knelpunten letterlijk ‘in beeld’ brengen.
Leren om van wat afstand naar je werk en je eigen aandeel daarin te kijken, dat geeft een nieuw perspectief.
Vanuit het centrum van de ervaren hectiek naar de rand ervan zwemmen en vandaar beoordelen waar je op jouw manier een bijdrage kunt leveren.
De kracht van Riet zit in het meekijken in jouw praktijk van alledag, ze geeft blijk van inzicht in je werksituatie waardoor problemen helder ontrafeld worden.
Met steun in je rug kleine oefenmomenten inbouwen op je werk en oog houden voor de verbeteringen.
Wie ben ik, wat past bij mij en hoe vind en houd ik de balans om weer met plezier te werken?
Riet is op een heel plezierige manier helder in haar aanpak, focus ligt voortdurend op kleine stapjes maken.
Na een tijd kijk je samen terug en dan merk je dat de stappen samen zichtbaar verandering hebben teweeg gebracht.