Sevagram

In 2011 kwam mijn carrière in een stroomversnelling terecht die ik niet had zien aankomen. Mijn baan verdween en in overleg met mijn College van Bestuur mocht ik op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Gelukkig kwam ik in contact met Riet Brouwer die aan mij werd voorgesteld als een coach die verandering weet te koppelen aan leren, zodat een nieuwe koers in mijn carrière bespreekbaar werd en voor mijn eigen gevoel leidde dat tot een realistische wending. Lange gesprekken en intensieve sessies droegen er toe bij dat ik afscheid nam van het vertrouwde en tegelijkertijd klaar was voor het nieuwe in de toekomst. Mijn nieuwe academische studie leidde niet alleen tot een master, maar ook tot een scala aan nieuwe baan mogelijkheden die mijn senioriteit koppelen aan ervaring en stabiliteit, kernwaarden waar menige organisatie in deze roerige tijden graag gebruik van wil maken. Het is nog te vroeg om te spreken van een butterfly effect, maar een ding is zeker een vervelende ervaring zal in de nabije toekomst leiden tot grootse veranderingen in mijn beroepsleven en mijn persoonlijk welbevinden.
(Directeur).