Vitalis Parc Imstenrade

De afgelopen jaren is Riet betrokken geweest bij verschillende casussen voor teamcoaching alsmede individuele coaching van medewerkers op Parc Imstenrade. In haar werkwijze is ze doortastend, benoemt de dingen die ze ziet, ervaart, hoort en confronteert ze op een heldere, constructieve wijze. Ze geeft niet alleen feedback naar de teamleden maar ook do’s en dont’s naar de organisatie/management. Het resultaat is dat de mensen bewust worden van de factoren die spelen en van hun gedrag, de vraag stellen wat wil ik, hoe handel ik en hoe kan ik het anders doen.

Riet draait niet om de hete brij heen, waarbij ze per situatie bekijkt wat de beste aanpak is en wat de persoon op dat moment aankan. Daar waar nodig schakelt Riet haar netwerk in of verwijst ze naar andere professionals. Een traject wordt zo lang en zo kort mogelijk gehouden als nodig is. Na de intake wordt een inschatting gemaakt hoe lang een traject duurt, wat er voor nodig is en met welke aanpak. Regelmatig zijn er ‘klikmomenten’ om de voortgang te bespreken.

Met vertrouwen schakel ik Riet in om medewerkers, teams maar ook de organisatie te helpen en vooruit te komen.

Léon Savelkoul
directeur