Diensten

Vorige
Volgende
 

Personal coaching

Tijdens persoonlijke coaching staan de vragen “wie ben ik?”, “wat wil ik?”, “waarom wil ik dat?” en “wat zijn andere mogelijkheden?” centraal. Ontdekken wat het beste bij je past en hoe je het beste met jezelf en anderen kunt omgaan binnen je werkomgeving. Het is een heel proces om je eigen loopbaan ter hand te nemen en te kunnen denken: “Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen welbevinden en eigen werkplezier.”

Tijdens het intakegesprek bespreken we je coachingsvragen. Op basis hiervan stel ik samen met jou een plan van aanpak op waarin de doelstellingen van het traject helder geformuleerd staan. Het aantal afspraken staat vermeld en ook een eventuele tussenevaluatie, maar zeker een eindevaluatie. In een driegesprek met je leidinggevende bespreken we het plan om vervolgens aan de slag te gaan.

Tijdens de coaching krijg je de ondersteuning die nodig is om de zaken zelf te kunnen oppakken. Oplossingen door anderen aangedragen zijn voor anderen passend, maar niet voor jou. Jij weet immers zelf het beste wat je nodig hebt. Er wordt een rustpunt gecreëerd om afstand te kunnen nemen en te kunnen reflecteren.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden je vragen over je persoonlijke functioneren geanalyseerd en besproken. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn rondom samenwerking, conflicthantering, onderhandelen, persoonlijke stijl van leidinggeven en omgaan met stress.

Teamcoaching

Om een team beter te laten (samen) werken is het nodig de huidige situatie vooraf goed te onderzoeken en te bespreken hoe de toekomstige situatie zou moeten worden. Hierbij zijn zowel de opdrachtgever als de individuele teamleden betrokken.

De gewenste toekomstige situatie wordt mede bepaald door veranderende omstandigheden (bv personeel, markttechnisch, politieke keuzes). De coaching is gericht op het gezamenlijk nemen van de verantwoordelijkheid voor het functioneren als team, het onder ogen zien van ieders eigen bijdrage aan het geformuleerde probleem alsook te onderzoeken welke belemmeringen er zijn of de redenen om een (meestal ineffectieve) situatie in stand te houden. Het team wordt gestimuleerd zélf met oplossingen te komen, waarbij ook de interactie mét en de rol van de leidinggevende onder de loep genomen wordt.

Door het bepalen van een gezamenlijk doel wordt aandacht besteed aan het ontdekken en benutten van krachten binnen het team en daarbuiten. De verschillen tussen mensen worden blootgelegd en gewaardeerd, waardoor de mogelijkheid ontstaat om talenten optimaal te ontplooien en kansen te benutten. Vanuit een gezamenlijke visie worden doelstellingen en processen van de organisatie, van zowel het team als van de individuele medewerkers met elkaar in overeenstemming gebracht.

Loopbaanoriëntatie

Als je als kandidaat – om welke reden dan ook – je baan bij je huidige werkgever gaat verliezen, ga je middels actieve persoonlijke begeleiding op zoek naar een nieuwe baan. Voor een outplacement traject wordt – uiteraard in overleg met jou en je werkgever – een plan van aanpak opgesteld met daarin vermeld de aandachtspunten en te leren technieken op gebied van solliciteren.

Het is vaak een hele stap om weer aan het werk te gaan na uitval door ziekte. Je wordt begeleid bij het proces van terugkeer en legt het accent op het eigen welbevinden. Wat goed voelt voor jou komt ten goede aan de organisatie. In overleg met jou en je werkgever wordt een concreet stappenplan ontwikkeld waarin het proces van terugkeer centraal staat. Vanuit mogelijkheden word je bij deze re-integratie gecoacht met aandacht voor het afscheid nemen van onmogelijkheden.

 

Opdrachtgevers

 

Contactgegevens

» Algemene Voorwaarden

» Privacy Beleid

Jan Campertstraat 5, Unit 15
6416 SG Heerlen | NL

Mobiel +31 6 14 93 66 21
Email [javascript protected email address]