ontdekken wat het beste bij je past door coaching op je werk

Bij het intakegesprek bespreken we je coachingsvragen. Op basis hiervan stel ik samen met jou een plan van aanpak op waarin de doelstellingen van het traject helder geformuleerd staan. Het aantal afspraken staat vermeld en ook een eventuele tussenevaluatie, maar zeker een eindevaluatie. In een driegesprek met je leidinggevende bespreken we het plan om vervolgens aan de slag te gaan.

Tijdens de coaching krijg je de ondersteuning die nodig is om de zaken zelf te kunnen oppakken. Oplossingen door anderen aangedragen zijn voor anderen passend, maar niet voor jou. Jij weet immers zelf het beste wat je nodig hebt. Er wordt een rustpunt gecreëerd om afstand te kunnen nemen en te kunnen reflecteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden je vragen over je persoonlijke functioneren geanalyseerd en besproken. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn rondom samenwerking, conflicthantering, onderhandelen, persoonlijke stijl van leidinggeven en omgaan met stress

wil je hierover meer weten?
coaching is heel concreet

je gedrag veranderen in praktijk

Bekijk hier de video over coaching

wie ben jij?

Tijdens persoonlijke coaching staan de vragen “wie ben ik?”, “wat wil ik?”, “waarom wil ik dat?” en “wat zijn andere mogelijkheden?” centraal. Ontdekken wat het beste bij je past en hoe je het beste met jezelf en anderen kunt omgaan binnen je werkomgeving. Het is een heel proces om je eigen loopbaan ter hand te nemen en te kunnen denken: “Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen welbevinden en eigen werkplezier.”

heb je hierover een vraag?