met wie ik werkte

Door de jaren heen heb ik mét en vóór vele verschillende mensen uit diverse branches coaching en andere trajecten mogen verzorgen. Niet alleen in de zakelijke dienstverlening maar o.a. ook medewerkers in technische bedrijven, zorginstellingen, gemeentes en onderwijs zijn door mij gecoacht en ondersteund. Van individuele begeleiding en teamcoaching tot maatwerktrajecten die grote delen van organisaties behelzen. Hier vind je een greep uit de referenties!

ik wil graag meer weten!

Hogeschool Zuyd - Senior Docent

Wat bij mij tijdens de coaching van Riet ontzettend geholpen heeft is dat Riet o.a. de toekijker op de kant was. Steeds als ik weer heel hard tegen de stroom in ging zwemmen trok ze me even op de kant en liet me zien waar ik mee bezig was.

Ze hielp me ook weer structuur aan te brengen en liet me opschrijven waar ik mee bezig was zodat ik meer inzicht kreeg in mijn werkzaamheden en uren.

Praktisch heeft haar gedegen kennis van organisaties en instanties ook heel erg geholpen. Ze is heel goed in het bij elkaar brengen van mensen om duidelijke afspraken te maken en verwachtingen uit te spreken.

Ze hielp me om goed aan te geven wat goed voor mij was en daar ook aan vast te houden. Ze is heel concreet, duidelijk, soms toekijkend, maar ook daadkrachtig als het nodig is.

Vista College - Directeur

Ik ben indertijd via de dienst HR doorverwezen naar Riet Brouwer als externe Personal Coach. De reden van deze verwijzing is minder fraai en lag in een danig verstoorde arbeidsrelatie met mijn leidinggevende. De verwijzing door mijn werkgever heb ik indertijd met argusogen bekeken maar ontdekte al spoedig de onafhankelijke positie van Riet ten aanzien van haar opdrachtgever (mijn werkgever !).

Ook kwam ik er alras achter dat Riet over een giga-netwerk beschikt en snel in de materie duikt om zeer resultaatgericht maar steeds goed doordacht te werk te gaan; ik heb haar ervaren als ‘no-nonsense’ type dat niet om een of andere brei heen draait, zonder de nuance en het respect uit het oog te verliezen. Juist deze kwaliteiten hebben mij in elk geval overtuigd er ‘niet alleen voor te staan’ ook al omdat zij, in haar rol als intermediair, mijn werkgevers oordeel over mij heeft weten bij te stellen met een voor mij positief verloop.

 

Alcander - Senior medewerker

In het moment zag ik mijn burn-out totaal niet aankomen. Ook na mijn paniekaanvallen wilde ik gewoon weer gaan werken. Riet heeft mij krachtig op mijn plaats gezet, de eerste verdedigingslinie naar de werkgever opgeworpen en mij de eerste reddingsboei toegeworpen. “Je moet nu even helemaal niks!”

Na een gespecialiseerd hersteltraject bij burn-out heeft Riet mij geholpen om mijn reintegratietraject vorm te geven. Haar coaching was daarin voor mij onontbeerlijk. Vele hordes heb ik kunnen nemen door te werken aan persoonlijke groei en met mijn nieuwe inzichten in de praktijk te oefenen.

Het eindresultaat was ver boven mijn verwachting. Als ik nu terug kijk op mijn butterfly effect ben ik trots op mezelf en Riet heel erg dankbaar voor haar krachtige manier van coachen en haar open-minded manier van denken. Een topvrouw!

 

Koraal - Groepsbegeleider

Me altijd maar groot houden, zorgen voor iedereen en niet voor mij! Tranen die niemand zag maar die er waren zonder iemand er bij! Totdat de dag er komt, je breekt, je bent ten einde raad. Riet heeft me geholpen stil te staan en gezorgd dat ik langzaam alles los laat. Ik luister, ik val, ik sta op, ik probeer, het zijn allemaal kleine stukjes zijn die zorgen voor een orkaan, moeilijk maar ik leer er mee om te gaan! Kracht in mezelf weer terug gevonden, geleerd nee te zeggen en te zorgen voor mij, Riet dank je wel ik had het nooit gered zonder jou aan mijn zijde!

Suez - Afdelingshoofd

Bij mijn huidige werkgever kwam ik al vrij snel in een leidinggevende functie terecht en dan zijn veel zaken nieuw voor je. Riet heeft me een spiegel voorgehouden met zaken: wie ben ik en wat kan ik. Hieruit kwam o.a. uit naar voren dat ik veel zaken als vanzelfsprekend vond, die dat eigenlijk niet waren. Bv het gemak waarmee ik in mijn nieuwe rol zaken oppak. Hierdoor kreeg ik meer vertrouwen in mijn nieuwe functie. En heb ik nieuwe zaken durven oppakken en een groeiproces meegemaakt.

Zelfstandig ondernemer

Riet heeft mij begeleid toen ik, voor mij volkomen onverwacht, geen verlenging kreeg van mijn arbeidscontract. Omdat ik erg verdrietig was, heeft ze me aangeraden eerst een paar weken niets te ondernemen. Dat heeft me goed gedaan. Toen ik daarna wilde netwerken, heeft Riet mij verschillende contactpersonen aan de hand gedaan, waarmee ik ben gaan praten.

Na 9 maanden kreeg ik als zelfstandige mijn eerste opdrachten; ik kon en kan haar altijd bellen voor praktisch advies en vakinhoudelijke vragen. Riet helpt mij dan altijd verder; ik vind haar een heel behulpzame en betrouwbare collega. Tijdens de gehele begeleidingsperiode voelde ik me begrepen, maar ze heeft me ook laten inzien wat er speelde bij zowel de ex-werkgever als bij mijzelf.

En natuurlijk ben ik trots op de vlinder die ik van haar gehad heb; hiermee voel ik me enorm gezien en gesteund in de voor mij af en toe lastige keuze voor zelfstandigheid.

ROC Leeuwenborgh - Senior Docent

Riet is een bruggenbouwer. Als je met Riet in zee gaat, individueel of in groepsverband, is het eerste wat zij zal doen; “oordeelloos afstemmen op wat is.” Zij beziet, beluistert, neemt waar…. Zodra haar helder is, waar het aan cement van de brug schort, of waar stenen dienen te worden vervangen, zal zij haar schrijfblok ter hand nemen en je al pratende voortekenen wat zij heeft gezien en gehoord. En of je nu aan de brug bent verbonden bent als architect of als bouwvakker, Riet communiceert dat feilloos in de taal die aan de persoon verbonden is. Dan, daadkrachtig, met hart en hoofd, daagt ze je uit om stapsgewijs de verbinding te herstellen.

Zuyd Hogeschool - Hoofd P&O

Riet Brouwer wordt door Zuyd Hogeschool regelmatig ingezet als coach, voor zowel individuen als voor groepen. Ze is in staat om snel aansluiting te vinden bij mensen en zo door te dringen tot de echte vraagpunten. Riet leert mensen om naar zich zelf te kijken en eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun situatie. Om te denken in kansen in plaats van beperkingen. We zien dat Riet goede resultaten boekt waardoor medewerkers versterkt uit de begeleiding komen en daarmee door kunnen als duurzaam inzetbare medewerkers.

DSM - Technisch Directeur

In 2011 kwam mijn carrière in een stroomversnelling terecht die ik niet had zien aankomen. Mijn baan verdween en in overleg met mijn CEO mocht ik op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Gelukkig kwam ik in contact met Riet Brouwer die aan mij werd voorgesteld als een coach die verandering weet te koppelen aan leren, zodat een nieuwe koers in mijn carrière bespreekbaar werd en voor mijn eigen gevoel leidde dat tot een realistische wending. Lange gesprekken en intensieve sessies droegen er toe bij dat ik afscheid nam van het vertrouwde en tegelijkertijd klaar was voor het nieuwe in de toekomst.

Mijn nieuwe academische studie leidde niet alleen tot een master, maar ook tot een scala aan nieuwe baan mogelijkheden die mijn senioriteit koppelen aan ervaring en stabiliteit, kernwaarden waar menige organisatie in deze roerige tijden graag gebruik van wil maken. Het is nog te vroeg om te spreken van een butterfly effect, maar een ding is zeker een vervelende ervaring zal in de nabije toekomst leiden tot grootse veranderingen in mijn beroepsleven en mijn persoonlijk welbevinden.

Vitalis - Directeur

De afgelopen jaren is Riet betrokken geweest bij verschillende casussen voor teamcoaching alsmede individuele coaching van medewerkers op Parc Imstenrade. In haar werkwijze is ze doortastend, benoemt de dingen die ze ziet, ervaart, hoort en confronteert ze op een heldere, constructieve wijze. Ze geeft niet alleen feedback naar de teamleden maar ook do’s en dont’s naar de organisatie/management. Het resultaat is dat de mensen bewust worden van de factoren die spelen en van hun gedrag, de vraag stellen wat wil ik, hoe handel ik en hoe kan ik het anders doen.

Riet draait niet om de hete brij heen, waarbij ze per situatie bekijkt wat de beste aanpak is en wat de persoon op dat moment aankan. Daar waar nodig schakelt Riet haar netwerk in of verwijst ze naar andere professionals. Een traject wordt zo lang en zo kort mogelijk gehouden als nodig is. Na de intake wordt een inschatting gemaakt hoe lang een traject duurt, wat er voor nodig is en met welke aanpak. Regelmatig zijn er ‘klikmomenten’ om de voortgang te bespreken.

Met vertrouwen schakel ik Riet in om medewerkers, teams maar ook de organisatie te helpen en vooruit te komen.

Gemeente Heerlen - Directeur

Op het moment dat ik hulp nodig had bij een ingewikkeld vraagstuk tijdens mijn loopbaan, had ik toevallig een afspraak met Riet. Heerlijk om met haar te kunnen sparren. Ze heeft humor en empathie, maar dat belemmert haar niet om samen scherp het probleem te formuleren en op zoek te gaan naar een oplossing die op de toekomst is gericht. Je doet zelf het werk, maar zij vraagt, analyseert, geeft suggesties en laat je op tijd weer los.

Re-integratie

Re-integreren na kanker was niet gemakkelijk. Door advies, begeleiding en sturing van Riet ben ik in een baan terecht gekomen die helemaal bij me past. Regelmatig heb ik nog advies nodig hoe om te gaan met het een of ander. Riet is dan snel met antwoorden. Uit haar antwoorden blijkt haar ervaring, je kunt er iets mee op professioneel vlak en het helpt ook mee voor je persoonlijke groei. Ze is altijd eerlijk, als ze het ergens niet mee eens is, zal ze dat met de nodige tact aan je meedelen. Daar heb je wat aan!

Medewerker Bedrijfsbureau

Toen onze leidinggevende voorstelde om een mediator te gaan betrekken in verband met het conflict dat ik met mijn directe collega had, schrok ik toch wel even. Nu klonk het wel heel juridisch.

Later bleek een stap daarvoor ook nog mogelijk: premediation.  Voordat het conflict echt uit de hand liep samen in gesprek met een gespecialiseerde coach. Ik was wel heel huiverig, want mijn collega is verbaal heel sterk en geeft nooit een centimeter toe.

Achteraf is het heel erg meegevallen en zijn we blij dat we de gesprekken zijn aangegaan. We hadden eerst beiden een gesprek alleen en toen volgden er 2 gesprekken samen. De coach zorgde er voor dat we allebei onze standpunten konden verwoorden en luisterende naar elkaar. Later had ieder nog 2 gesprekken alleen; over je eigen loopbaan plannen en wensen.

We hebben afgesloten met een gesprek waarin we verbeterpunten naar de toekomst benoemd hebben. Onze leidinggevende was daar ook bij aanwezig. Met hem samen werken we hieraan in de praktijk.

Bedrijfsleider Uitvaartvereniging

Op een gegeven moment werd de kwestie tussen 2 medewerkers dermate complex dat ik de hulp van Riet heb ingeroepen. Zij stelde voor om een premediation traject te doen. Al snel was helder waar de pijn zat. Daar bleef het gelukkig niet bij; er volgde praktisch advies voor de samenwerking.

En ik als leidinggevende werd daarin ook meegenomen. Mijn stijl van communiceren is sindsdien verbeterd en daar heeft de rest van de afdeling ook weer voordeel aan.

Breman - Directeur

Al meer dan 15 jaar werk ik samen met Riet. Aanvankelijk als een zakelijk partner/relatie, later ook als opdrachtgever. Als de term “Power-vrouw” op één iemand van toepassing is, dan is het Riet wel. Daadkrachtig en doortastend, waarbij ze met een soort van ‘6th sense’ zaken die onderhuids spelen aanvoelt en bespreekbaar maakt.

Geen blad voor de mond, recht-door-zee en steevast gefocust op actie. “Aanpakken, activeren, in de kracht zetten” zijn termen die haar op het lijf geschreven zijn. Met regelmaat zag ik haar het onmogelijke mogelijk maken door haar vastberadenheid en enorme betrokkenheid. Riet vertrekt vanuit een holistische aanpak, waarbij je mensen of teams bijna letterlijk ziet groeien, zowel privé als zakelijk.

Samen met haar aan je zijde kun je bergen verzetten, want ze werkt inspirerend naar haar omgeving. Altijd oog voor verbinding, steeds loyaal en met een buitengewone persoonlijke integriteit is ze voor elke organisatie een aanwinst om mee te werken.

Wealer Autogroep - CFO

Binnen Wealer Autogroep werken we al een geruime tijd succesvol samen met Riet Brouwer op het gebied van diverse coaching trajecten voor onze medewerkers.

De casussen zijn zeer divers en lopen uiteen van loopbaanbegeleiding en coaching tot intensieve en langdurige burn-out trajecten. Wat hierbij altijd weer opvalt is de pragmatische en planmatige aanpak van Riet in combinatie met een frequente afstemming van de genomen en te nemen stappen met medewerker, leidinggevende en onze HR afdeling.

Ook verzorgt zij voor ons de afstemming met de arbodienst en bedrijfsarts zodat in goed onderling overleg een eventuele bijsturing van de te nemen stappen kan plaatsvinden. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen op 1 lijn zitten en er in het belang van de werknemer een duidelijk en doelgericht plan opgesteld kan worden.

Riet weet precies wat er in onze organisatie omgaat en wat onze organisatie nodig heeft en is daardoor in staat om de juiste balans te vinden tussen het bedrijfsbelang en het individueel belang van de medewerker.

Het fijne aan Riet is dat zij snel in staat is de juiste snaar te raken bij de betreffende medewerkers en schroomt niet, indien nodig, om ook de leidinggevende de spiegel voor te houden. Ze is integer, eerlijk en oprecht en op haar vakgebied voor Wealer enorm van toegevoegde waarde!

Gemeente - team beleidsadviseurs

Riet Brouwer staat voor een zeer toegankelijke benadering. Door haar persoonlijke warmte te combineren met een heldere focus op de essentie van een casus, kan zij snel het vertrouwen winnen. Dat doet Riet op een volstrekt eigen wijze waarin iedere deelnemer de veiligheid ervaart die nodig is om alleen of in een groep te kunnen werken aan een project of programma.

Wij hebben als team beleidsadviseurs samen met Riet een traject doorlopen om focus te krijgen op onze intrinsieke waarde en kwaliteiten en de mate waarin wij elkaar in ons dagelijks werk kunnen ondersteunen.Daarbij is niet alleen gekeken naar de inhoudelijke aspecten van onze functie; ook kwamen nadrukkelijk de gewenste competenties aan de orde die het team hechter maken en waaruit de meerwaarde blijkt.

Riet is in zo’n proces zowel de facilitator als ook de persoon die tot de kern weet door te dringen en weet het individu of het team naar “het volgende honk” te brengen. Daarbij doet zij een appél op de eigen kracht om een maximale borging te krijgen van de gewenste of noodzakelijke ontwikkelingen.

Riet snapt het, ziet het en voelt het.

met wie ik werkte

 

Overheid:

Gemeente Gulpen Wittem - Gemeente Nuth - Gemeente Sittard Geleen - Gemeente Valkenburg a/d Geul - Gemeente Heerlen - Gemeente Beek - Gemeente Maastricht - Gemeente Vaals - Gemeente Brunssum - Rechtbank Maastricht - Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed – Westrom - Shared Service Center Zuid Limburg - Het Gegevenshuis - RWM Afval & Reiniging - Rijkswaterstaat Zuid-Nederland - Holland Casino - Raad voor de Kinderbescherming

Zorg en welzijn:

Radar - Vincent van Gogh GGZ Reclassering - Stichting Jeugdzorg Sint Joseph – MOVEOO – Xonar - MEE Zuid Limburg – Relim – Fokus - Zorggroep Noord en Midden Limburg - Meander Zorggroep - Koraal Groep - Welzijnsgroep Parkstad Limburg - Clinical Trial Center Maastricht – Mondriaan - Kleine Zusters van de Heilige Joseph – Sevagram - Veilig Thuis Zuid Limburg – Envida – Trajekt – Impact – Delphinium - Veiligheidshuis Parkstad - Veilig Thuis Zuid Limburg

 

(Zakelijke) Dienstverlening:

Thuis & Partners – Wealer - L 1 - Rieken & Oomen - AAFM Facility Management Nederland - Breman Woningbeheer Zuid – Autop - Stichting IKL - Mijn Eigen Onderneming – UWV – Verzuimvizie - de Zakencoach - Smeets Autogroep – PoortwachterDirect - Obvion N.V. - Grouwels Vastgoed BV - C’Magne - Scala Computer TV – DynaCommerce – Fagro - AZL  NV – Intergarde - Cardon & Verwijlen - Baat Accountants – Arrancar - Laagland Theater - Envigo RSM bv – Locus - De Maakfabriek - Stichting ARK Natuurontwikkeling - Van Melick Food Group

 

Productie en techniek:

Canon Nederland bv - Henkel Adhesive Technologies Nederland - DSM - Engineering Plastics bv - DSM Risk Management – PreZero - Berner Logistics - Schins Leder bv – Mediserve – Stork – Maasstaal - Rubber Resources BV - Hajnadi Installatie Techniek - Mondi Heerlen - Mucho Gusto – Gulpener - Primex bv - Tenfold group 

 

Onderwijs:

Zuyd Hogeschool - Universiteit Maastricht – EADTU – Jumpstart – SVOPL - Open Universiteit - Vista College