hadden we niet eerder een goed gesprek met elkaar moeten hebben?

Wanneer je in een conflictsituatie terecht dreigt te komen of wanneer er al een situatie geëscaleerd is dan vraag je je meestal af: hoe ben ik hierin verzeild geraakt? Hadden we dit kunnen voorkomen? Hadden we niet eerder een goed gesprek met elkaar moeten hebben? Vaak is het daarvoor niet te laat en is een goed gesprek onder begeleiding van een mediator zinvol om een groter conflict te voorkomen.

Pre-mediation is een verhelderend gesprek (vooraf) tussen partijen onder leiding van een mediator. Er is dan nog geen sprake van mediation in juridische  zin. Het doel van pre-mediation is om een duidelijker beeld over de situatie te krijgen en samen na te denken over een mogelijke oplossing. Stabiele communicatie is van groot belang en natuurlijk is het zo dat premediation alleen een oplossing kan bieden wanneer beide partijen hiervoor open staan en willen meewerken.

bevind jij je in een (naderende) conflictsituatie?

het plan van aanpak

Om  het premediation traject te starten beginnen we met een drietal intakegesprekken. Beide partijen die in het conflict betrokken zijn, zijn hierbij aanwezig en wellicht ook de werkgever. Na deze intake fase volgen nog enkele gesprekken gezamenlijk, maar ook individueel met de betrokkenen. Als afsluiting volgt er dan een eindgesprek. Hierin worden de acties naar de toekomst geformuleerd zodat eventuele toekomstige conflicten voorkomen kunnen worden. 

wil je hierover meer weten?