coaching voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei

Wanneer het mentaal niet zo goed gaat met een medewerker, dan heeft dat effect op de organisatie dus ook op de resultaten van de organisatie. Naast praktische gevolgen (zorgen dat de dienstverlening aan klanten doorgaat, dat de taken van de medewerker overgenomen worden door collega’s of dat er vervangend personeel ingezet wordt) word je geconfronteerd met hoge kosten.

Ook heb je de zorg over het functioneren van deze medewerker. Hoe zorg je ervoor dat deze betrokken, vitaal en inzetbaar blijft? En, als deze medewerker dreigt uit te vallen, hoe kun je dan optimaal ondersteunen om onnodig langdurig verzuim te voorkomen? Om dit te kunnen oplossen is inhoudelijke expertise nodig over de klachten en het herstelproces van de medewerker. 

niet zonder slag of stoot

“Leren gaat niet zonder slag of stoot. Coaching kandidaten adviseer ik vaker: Komt de intercity eraan? Ga van de rails af! We nemen afstand en kijken naar hetgeen gebeurt. Net op tijd aan de kant gesprongen, voel je de wind langs je hoofd, voel je de vonken of valt de ‘schade’ wel mee? Scherven rapen, werken aan herstel of verbetering, dat vergt moed. Als coach ben ik er als een team er voor durft te gaan, grenzen opzoekt en samen wil ‘oefenen’ met een nieuwe aanpak. Uiteraard kán en wil ik het proces niet overnemen. Wat ik wel doe? Bijsturen, ondersteunen, adviseren, daarbij puttend uit een heel arsenaal aan tools.”

de resultaten

Tijdens de intake worden de coachingsdoelen geformuleerd. Gedurende 6 tot 8 sessies wordt middels voorbeelden uit de dagelijkse praktijk gewerkt aan deze doelen en geoefend met een andere aanpak/gedrag. Wat kan coaching opleveren? Meer structuur door op vaste tijden met een sparring partner stil te staan bij werken of ondernemen; een overzicht op de lopende zaken en duidelijke prioriteiten voor jezelf en je team; controle over je agenda en rust in je hoofd; heldere boodschappen en betere communicatie met klanten en collega's; tijd om met strategie- en organisatieontwikkeling bezig te zijn; tijd voor kwalitatief contact en coaching van directe medewerkers; de voldoening van het stellen én bereiken van uitdagende persoonlijke doelstellingen

wil je weten wat ik voor jou kan betekenen?

teamcoaching

Om een team beter te laten (samen) werken is het nodig de huidige situatie vooraf goed te onderzoeken en te bespreken hoe de toekomstige situatie zou moeten worden. Hierbij zijn zowel de opdrachtgever als de individuele teamleden betrokken.

De gewenste toekomstige situatie wordt mede bepaald door veranderende omstandigheden (bv personeel, markttechnisch, politieke keuzes). De coaching is gericht op het gezamenlijk nemen van de verantwoordelijkheid voor het functioneren als team, het onder ogen zien van ieders eigen bijdrage aan het geformuleerde probleem alsook te onderzoeken welke belemmeringen er zijn of de redenen om een (meestal ineffectieve) situatie in stand te houden. Het team wordt gestimuleerd zélf met oplossingen te komen, waarbij ook de interactie met, én de rol van de leidinggevende onder de loep genomen wordt.

Door het bepalen van een gezamenlijk doel wordt aandacht besteed aan het ontdekken en benutten van krachten binnen het team en daarbuiten. De verschillen tussen mensen worden blootgelegd en gewaardeerd, waardoor de mogelijkheid ontstaat om talenten optimaal te ontplooien en kansen te benutten. Vanuit een gezamenlijke visie worden doelstellingen en processen van de organisatie, van zowel het team als van de individuele medewerkers met elkaar in overeenstemming gebracht.