complexere casussen vragen om maatwerk oplossingen

Het kan voorkomen dat een probleem binnen een organisatie niet meteen helder aan de oppervlakte ligt. Wanneer er complexere zaken spelen die niet meteen duidelijk aanwijsbaar zijn. Teamcoaching-sessies waaruit blijkt dat er meer aan de hand is dan een niet goed functionerend team, een burn-out van een medewerker die achterliggende oorzaken heeft, een pre-mediation traject waarbij onder water veel meer speelt dan het genoemde conflict. Op dat moment is er meer nodig om het genoemde probleem aan te pakken en op te lossen, dan is er maatwerk nodig dat op alle pijnpunten oplossingen biedt. 

de vraag achter de vraag

Een maatwerktraject start eigenlijk altijd met een vraag waarbij ik de vraag achter de vraag ook waarneem.

Dus is het van belang om aan de voorkant met betrokken partijen te gaan inventariseren en analyseren: wat speelt er allemaal, wie zijn er betrokken, waar willen we naar toe? Na zo’n eerste gesprek kan ik aangeven welke stappen er nodig zijn. Ik knip trajecten graag op in stukjes. Dan kunnen we iedere keer samen bespreken hoe de zaken er voor staan of we nog op het juiste pad zitten of we verder gaan en op welke manier.

neem contact met mij op