voor begeleiding van werk naar werk

Wanneer je van een medewerker noodgedwongen afscheid moet nemen bijvoorbeeld bij een reorganisatie, een fusie, boventalligheid of een verschil van inzicht dan kun je door middel van een outplacement traject deze medewerker ondersteunen bij het zoeken en vinden van een nieuwe baan. Het is een op maat gesneden programma waarbij de kwaliteiten en interesses van de kandidaat centraal staan. Uitgangspunt is de behoefte aan ondersteuning zowel bij de oriëntatie als bij de professionele presentatie op de arbeidsmarkt waarbij het programma dient te leiden tot het zo snel mogelijk vinden van een passende functie elders. 

wil je hier meer over weten?

de werkwijze

intakegesprek

Tijdens de intake worden een aantal aspecten doorgenomen zoals persoonlijke en professionele achtergrond. Hierbij worden in een zo vroeg mogelijk stadium de kwaliteiten en aandachtspunten vastgesteld zodat deze gekoppeld kunnen worden aan een effectieve invulling.

vervolgtraject

Onderdelen van het vervolgtraject kunnen zijn: Oriëntatie (omgaan met baanverlies, richten op de toekomst en denken in mogelijkheden), zelf analyse (loopbaanmotivatie, beroepskeuze en arbeidsmarktorientatie), marketing en sollicitaties. 

nazorg

Gedurende 3 maandan na de start van de nieuwe baan is er contact met de kandidaat. Dit om eventuele vragen te bespreken en te adviseren bij nieuwe ervaringen. Hierbij worden ook de valkuilen vanuit vorige functies tijdig gesignaleerd en direct aangepakt.