wanneer hulp nodig is bij het managen en oplossen van een conflictsituatie

Premediation kan irritaties, fricties en dreigende conflicten in een vroegtijdig stadium herkennen en aanpakken om zo mogelijke escalatie te voorkomen. Dit betekent dat juridische mediation nog niet noodzakelijk of wenselijk is en de nadruk ligt op gezamenlijk in gesprek gaan over mogelijke oplossingen.  Na een intake gesprek met betrokken partijen is al snel helder wat haalbaar is en wat een eerste stap kan zijn. Beide partijen hebben behoefte aan duidelijkheid, alternatieven, individuele handvatten en vertrouwen. Vertrouwen dat er ruimte is voor het uitproberen van nieuw gedrag.  De intakefase geeft de ruimte om goed te onderzoeken wat de wederzijdse verwachtingen en wensen zijn. Ook de onderlinge stijl van communiceren wordt geanalyseerd.

Het gaat erom een open en transparant klimaat te scheppen. Een klimaat waarin problemen bespreekbaar zijn en mensen zich gewaardeerd voelen. Dat er naar hun geluisterd wordt, ook als zij niet in hun gelijk worden gesteld.

wil je hierover graag contact opnemen?

het plan van aanpak

De start is een intake met beide partijen en indien aanwezig ook de werkgever. Na de analysefase bepalen we samen de verdere stappen in het proces. De intakefase bestaat uit 3 gesprekken; met de betrokkenen individueel en eventueel met de leidinggevende/opdrachtgever

Daarna volgt een serie gezamenlijke gesprekken. Deze zijn met name bedoeld om de stand van zaken helder te krijgen.

Na de gezamenlijke gesprekken volgen individuele gesprekken met de betrokkenen. Hierin worden individuele behoeften en verwachtingen helder geformuleerd.

In de laatste fase vinden vervolggesprekken plaats om de concrete verbeteracties in de praktijk te brengen en een eindgesprek met formuleren van acties naar de toekomst.

een verhelderend gesprek wanneer een conflict dreigt

premediation toegelicht

bekijk hier de video